STRATEGIE ŽIVOTNÍHO CYKLU

09.02.2022

Ukážeme si, jak strategie životního cyklu (SŽC) ovlivňuje výsledný výnos spoření a čím se dá nahradit

 1. Jedná se o módní způsob ochrany úspor před velkými poklesy na konci spoření, kdy jsou před koncem investičního horizontu, obvykle 10 let, postupně převáděna dynamická aktiva do konzervativních.
 2. Má se tím zajistit, aby v první fázi spoření bylo využito růstového potenciálu dynamických aktiv a aby před očekávaným čerpáním úspor jejich hodnota zbytečně nekolísala.
 3. Na základě modelování této techniky na 100 let starých historických datech ale v této kapitole ukážu, že je tohoto cíle dosahováno za cenu výrazného snížení hodnoty úspor oproti čistě dynamické strategii a že i pro spoření na 15 let a déle bez následného čerpání úspor tato technika zcela postrádá smysl.
 4. Co např. o SŽC říká IS Conseq: „Na počátku se využívají spíše dynamičtější fondy, které mají vyšší potenciál výnosu, ale jejich hodnota může více kolísat, zatímco ke konci programu se postupně přesouvají naspořené prostředky do fondů konzervativních tak, aby jeho hodnota už příliš nekolísala a hodnota Vašich úspor a případné dříve dosažené zisky tak již nemohly být zásadně ohroženy krizí na akciových trzích.“
 5. SŽC Conseq HI
 6. Graf Conseq tvrdí, že čím déle bude spoření trvat, tím k větší ztrátě může dojít, když se dolní oranžová křivka, která vyjadřuje nejhorší předpokládané zhodnocení, stále více vzdaluje od černé křivky, tedy od hodnoty vlastních vložených peněz.
 7. Realita je ale následující:
 8. S&P500 výnosy kumulativní od 1950
 9. Na tomto grafu, kde černé křivce z grafu Conseq odpovídá hodnota výnosu 0% a dolní oranžové křivce křivka červená, vidíme, že se s prodlužující délkou spoření červená křivka k výnosu 0% přibližuje a při dostatečně dlouhé době spoření (15-20 let) se i nejhorší očekávané výnosy dostanou do zisku.
  1. Poznámka: Pravděpodobnost, že dojde k nejhoršímu výsledku, je ale velmi malá. Čerchané oranžové křivky označují hranici, nad kterou leží 84% (světle oranžová) a 98% (tmavě oranžová) všech výnosů.
 10. SŽC má investora chránit před velkými propady v řádech desítek procent na konci spoření. To je zcela legitimní požadavek, protože k poklesům o 30% a více dochází průměrně jednou za 10-15 let. Lze ho touto metodou realizovat?
  1. Propadů v řádu desítek procent se od konce 2. světové války, tedy za posledních 75 let, odehrálo celkem 5 (1973: -46%, 1987: -32%, 2001: -47%, 2008: - 55%, 2020: -29%), průměrně tedy 1 velký propad za 15 let v průměrné výši 42%. V obdobích růstu před velkými propady ale trhy (S&P500) rostou průměrně o 15% ročně.
 11. Příklady při typickém spoření na důchod:
 12. Porovnání metody SŽC, kdy se úspory během posledních 10 let spořící fáze postupně přesouvají do „bezrizikového“ aktiva s výnosem 2% ročně, se strategií, kdy je 100% akcií drženo po celou dobu spoření i čerpání.
 13. Porovnání je provedeno na reálných datech indexu S&P500 při pravidelném spoření 1.000 měsíčně po dobu 40 let s koncem při poklesu v roce 2002 a následného pravidelného čerpání v následujících 15 let v období 1962-2017:
 14. S&P500 modelace sporeniDuchod akciexSZC 1962-2017a
 15. S&P500 modelace sporeniDuchod akciexSZC 1962-2017b
 16. Celý cyklus spoření na důchod je dlouhý cca 55 let (40 let spoření, 15 let čerpání). Období od 1962 do 2017 zasáhly všechny velké propady kapitálových trhů od konce 2. světové války a je možné ho považovat za období s nejhoršími ekonomickými podmínkami pro spoření v novodobé historii.
 17. Vidíme, že je sice u varianty SŽC o něco větší objem úspor na konci spořící fáze, a to o 504.000 (žlutá křivka oproti červené), ale celkový objem vyčerpané renty je u varianty SŽC o 1.050.000 nižší (zelená křivka oproti fialové), což znamená průměrnou měsíční rentu u varianty SŽC 20.200 (fialové sloupečky), a u varianty akciové 26.000 (zelené sloupečky), tedy o 29% více!
 18. A jak to dopadne v jiných obdobích?
 19. 1950-2004:
 20. S&P500 modelace sporeniDuchod akciexSZC 1950-2004a
 21. S&P500 modelace sporeniDuchod akciexSZC 1950-2004b
 22. 1966-2021:
 23. S&P500 modelace sporeniDuchod akciexSZC 1966-2021a
 24. S&P500 modelace sporeniDuchod akciexSZC 1966-2021b
 25. Vidíme, že nejhoršího výsledku dosáhne 100% akciové spoření oproti SŽC tehdy, když spořící fáze končí v období velkého poklesu (období 1962-2017), i tak je ale výsledný efekt pro investora o 29% lepší než se SŽC.
 26. Za období 1966-2021 končí spořící fáze těsně před maximem v roce 2007 a 100% akciová varianta spoření je pro investora o 37% lepší než se SŽC.
 27. Za období 1950-2004, kde spořící fáze nekončí v žádném zajímavém roce (1989), je 100% akciová varianta spoření pro investora o 219% lepší než se SŽC.
 28. Abychom se přesvědčili, že výše uvedené výsledky nejsou náhodné, provedeme modelaci vlivu SŽC na velikost úspor oproti strategii držet 100% akciové portfolio pro všechny ekonomické scénáře, ke kterým za posledních 100 let došlo, opět s pomocí historických dat indexu S&P500:
 29. Nejprve pro 10 let spoření a 15 let čerpání
 30. SŽC 10+15
 31. nyní pro 20 let spoření a 15 let čerpání
 32. SŽC 20+15
 33. a ještě pro 30 let spoření a 15 let čerpání
 34. SŽC 30+15
 35. V grafech jsou vyneseny hodnoty výnosů pro SŽC (modré sloupce) a pro strategii 100% akcie (červené sloupce), sloupce se světlejším odstínem odpovídají výnosu po spořící fázi a sloupce s tmavším odstínem výnosu z objemu vyčerpané renty.
 36. Vidíme, že ani v jednom případě nedopadla na konci čerpací fáze SŽC lépe než strategie držet 100% akcií, všechny tmavě modré sloupce jsou nižší než příslušné tmavě červené.
 37. To platí i přes to, že ve 20% případů dopadla po spořící fázi SŽC lépe než 100% akciová. V těchto 20% případů je totiž SŽC lepší pouze průměrně o 10%, v ostatních 80% případů je strategie 100% akcie lepší průměrně o 30-40%!
 38. Hodnotit SŽC jako vhodný nástroj na krocení poklesů v posledním 10 letém období spořící fáze je tedy velmi problematické a v podstatě nesprávné.
 39. Pokud vycházíme z toho, že poklesy na kapitálových trzích jsou nedílnou součástí procesu spoření, kterému se nelze vyhnout ani ho předpovídat, pak nejlepšího výsledku spoření dosáhneme se 100% akciovým portfoliem sestaveným z nejkvalitnějších podílových fondů a buď na ní navážeme fází čerpání, nebo ukončíme spoření flexibilně s ohledem na vývoj kapitálových trhů, což může být dříve i později, než bylo původně plánováno - viz pravidlo flexibility v části Kvalitní investice.
Zpět na všechny články
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace
Login Login